• Globális szállítás
 • Biztonságos fizetés
 • Szeretjük a kosárlabdát!

Szolgáltató más által gyártott termékek viszonteladói értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételei

1. Fogalmak:

 • 1.1. Adatkezelési szabályzat: jelenti Szolgáltató adatkezelési szabályzatát.
 • 1.2. ÁSZF (általános szerződési feltételek): jelenti a jelen szerződési feltételeket.
 • 1.3. Ekertv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • 1.4. Felhasználó: azon gazdálkodó szervezet vagy 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Oldalra történő regisztráció folyamatát sikeresen elvégezte.
 • 1.5. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • 1.6. Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 • 1.7. Látogató: azon személy, aki az Oldalt regisztráció nélkül használja.
 • 1.8. Oldal: a www.grosbasket.hu weboldal.
 • 1.9. Regisztráció: a jelen ÁSZF 3.1-3.2. pontjaiban leírt folyamat.
 • 1.10. Vállalkozás: Fogyasztónak nem minősülő természetes személy vagy jogi személy.
 • 1.11. Vásárló: Fogyasztó vagy Vállalkozás, aki Terméket vásárol az Oldalon keresztül.
 • 1.12. Termék: Az Oldalon keresztül megvásárolható áru.
 • 1.13. Szellemi tulajdonjog: az Oldal teljes tartalmára vonatkozó szellemi tulajdonjogok, beleértve – korlátozás nélkül – a fiókokat, számítógépes kódokat, illusztrációkat, design és grafikai elemeket, animációkat, hangeffektusokat, zenei kompozíciókat és -felvételeket, know-howt, és minden egyéb szellemi vagy szerzői jogi védelem alá eső terméket.
 • 1.14. Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.
 • 1.15. Hónap: a naptári hónapnak megfelelő időtartam.
 • 1.16. Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 • 1.17. Szolgáltató: Grosbasket Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., cégjegyzékszám: 01-09-371187, adószám: 26869136-2-41, képviseletében eljár: Gabrijel Michel)
 • 1.18. Szállító: DPD Hungária Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-888141, adószám: 13034283-2-41)
 • 1.19. Szolgáltatás: az Oldalon a Szolgáltató által termékek értékesítésére vonatkozó szolgáltatás.

2. Általános rendelkezések

 • 2.1. Jelen ÁSZF tartalmazza az Oldalon elérhető online áruházban a Szolgáltató más által gyártott Termékek viszonteladói értékesítését.
 • 2.2. A Látogató az Oldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A jelen ÁSZF és az Oldalon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.
 • 2.3. Az Oldalon keresztül a Szolgáltató más által gyártott termékek viszonteladói értékesítését, szolgáltatásainak kereskedelmi értékesítését végzi.
 • 2.4. Az Oldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes természetes személy és Gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a Regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan Gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el. A Regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem vagy nem teljesen valósak, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az Oldal használatából a felhasználói fiók törlésével kizárni. Az eredményes Regisztráció során a Szolgáltató létrehozza Felhasználó felhasználói fiókját. Bármilyen hibás, hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatásért a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik, az ebből fakadó eseményekért és következményekért való felelősségét Szolgáltató teljes mértékben kizárja.
 • 2.5. A Regisztráció során választott felhasználónév nem lehet:
  • 2.6.1. ízléstelen, trágár kifejezést tartalmazó;
  • 2.6.2. szexualitásra utaló;
  • 2.6.3. XX-XXI. századi politikus, párt neve, illetve a politika tárgykörébe tartozó;
  • 2.6.3. XX-XXI. századi politikus, párt neve, illetve a politika tárgykörébe tartozó;
  • 2.6.4. háborús bűnösök, terroristák, tömeggyilkosok neve;
  • 2.6.5. bűncselekményt, szabálysértést megvalósító vagy arra felhívó;
  • 2.6.6. vallási nézetekre utaló;
  • 2.6.7. sértő másokra nézve;
  • 2.6.8. reklám;
  • 2.6.9. megtévesztésre alkalmas.
 • 2.6. A Látogató az Oldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a Regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF és az annak részét képező Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására.
 • 2.7. Az Oldalt minden Látogató és Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
 • 2.8. Felhasználó vagy Vásárló által hibásan megadott adatokból kifolyó szállítási késedelemre, illetve egyéb felmerülő problémáért, Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3. A vásárlás menete

 • 3.1.Oldalon történő vásárlás nem kifejezett feltétele a Regisztráció. A Látogató, ha regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület kitöltésével, majd az Oldalon található „Mehet” gombra kattintást követően tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére:
  • 3.1.1. Természetes személy Látogató esetén:
   • Név;
   • E-mail cím;
   • Jelszó;
 • 3.2. A regisztráció elküldéséhez a Látogatónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF tartalmát, valamint az Adatkezelési szabályzatot. A regisztrációs sikerességéről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Látogatót.
 • 3.3. A sikeres regisztrációt követően, a Felhasználó az Oldalon található „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mail cím, jelszó) tud belépni az Oldalra.
 • 3.4. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 • 3.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a Regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Felhasználó vállalja, hogy a Regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
 • 3.6. Az Oldalon keresztül a Felhasználó vagy Látogató megrendelheti a Szolgáltató által, az Oldalon hirdetett termékeket. A kosár ikonra kattintva Felhasználót vagy Látogató a kosár felületre navigálja az Oldal. A kosár felületen Felhasználó vagy Látogató részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, valamint az összegző táblázat alján a megrendelés végösszegét.
 • 3.7. A „Biztonságos fizetés” gombra kattintást követően Felhasználó vagy Látogató véglegesítheti megrendelését. A megjelenő felületen a Felhasználónak vagy Látogatónak kötelezően meg kell adnia a kívánt fizetési, szállítási módot, illetve az alábbi személyes, szállítási és számlázási adatokat.
  • Név;
  • Telefonszám;
  • Szállítási cím;
  • Számlázási cím.
 • 3.8. Amennyiben Felhasználó vagy Látogató jogi személyként kívánja a kiválasztott terméket vagy termékeket megrendelni, akkor a következő adatokat szükséges megadnia.
  • Cégnév;
  • Adószám.
 • 3.9. Az összesítő felületen a Felhasználónak vagy Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot, amennyiben van, a szállítás költségét.
 • 3.10. A vásárlás véglegesítéséhez a Felhasználónak vagy Látogatónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési szabályzatot.
 • 3.11. Vásárlónak lehetősége van kér fizetési mód közül választani. Vásárlónak lehetősége van arra is, hogy a megrendelni kívánt termék vagy termékek árát közvetlenül Szolgáltató bankszámlájára utalja, ekkor a Szolgáltató és a Vásárló közötti adásvételi szerződés létrejön. Illetve Vásárlónak lehetősége van PayPal fizetési szolgáltató igénybevételével is teljesíteni a fizetést, ekkor az Oldal átirányítja a Vásárlót a PayPal fizetési rendszerének felületére. A felületen a Vásárló és a Szolgáltató között szintén adásvételi szerződés jön létre. Szolgáltató köteles a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, Szolgáltató pedig köteles az átutalt összeget haladéktalanul visszafizetni a Vásárló részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a végösszeget.
 • 3.12. Az Oldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék/szolgáltatás közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket az Oldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni, és a szerződés nem jön létre a felek között. Hibásan feltüntetett ár esetén Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.
 • 3.13. Szolgáltató a megrendelt termékekről a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címére számlát küld ki.
 • 3.14. A megrendelés elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű, nem írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a magyar jog, így különösen a Ptk.-ban és az Ekertv.-ben foglaltak irányadóak. Amennyiben a Vásárló Fogyasztó, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, szem előtt tartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Engedményezés és jogátruházás

 • 4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve kötelezettségeit másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek. A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására.

5. Szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések

 • 5.1. A Szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, és nincs semmilyen harmadik személynek olyan joga, amely a Szolgáltatót ezek megfelelő használatában korlátozhatná, vagy a használatot akadályozhatná. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az Oldal, valamint a Szellemi tulajdonjogok egészének vagy részeinek, így különösen a grafikai elemeknek és elgondolásoknak bármilyen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, terjesztése.

6. Termékek kiszállítása

 • 6.1. A Rendelés véglegesítése gombra kattintást követően mind Vásárló, mind pedig Szolgáltató értesítő e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelés pontos tartalmát, illetve a megrendelés során megadott adatokat.
 • 6.2. A Termék Vásárlóhoz történő eljuttatásának érdekében Szolgáltató, Szállító közreműködését veszi igénybe. Ennek megfelelően Szolgáltató továbbítja a megrendelés során megadott adatokat Szállító részére.
 • 6.3. A termékek kiszállítását Szállító végzi.

7. Elállási jog (Fogyasztóval kötött szerződés esetén)

 • 7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztónak minősülő Vásárlókra vonatkoznak. A Fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  • 7.1.1. a terméknek,
  • 7.1.2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • 7.1.3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • 7.1.4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi,
  • az átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 • 7.2. A Fogyasztó az elállás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 • 7.3. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát [amely nyilatkozat a fogyasztó ás vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékeltében található nyilatkozatminta kitöltésével is elkészíthető] köteles írásban, postai úton eljuttatni a jelen ÁSZF 1.17 pontjában a Szolgáltató meghatározásánál megtalálható székhelyre a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 • 7.4. Elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló írásbeli nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postai úton elküldi a Szolgáltatónak. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 • 7.5. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 • 7.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • 7.7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.
 • 7.8. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
  • olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • 7.9. Az elállással kapcsolatos mintatájékoztató szövegét a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

8. Szavatosság

 • 8.1. Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztóval kötött szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 • 8.2. Vásárló – választása szerint – kérhet kicserélést, kivéve, ha ennek az igénynek teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • 8.3. Abban az esetben, ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor Szolgáltató köteles tájékoztatni Vásárlót a kijavítás, kicserélés teljesítésének várható időpontjáról. Az értesítés történhet elektronikus úton is.
 • 8.4. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Amennyiben Vásárló Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • 8.5. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9. Termékszavatosság

 • 9.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a Kellékszavatosság pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • 9.2. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • 9.3. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
 • 9.4. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • 9.4.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • 9.4.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • 9.4.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • 9.5. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10. Jótállás

 • 10.1. Fogyasztó esetében amennyiben a Szolgáltatótól megvásárolt termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a Vásárló a Korm. rendeletben szabályozottak szerint élhet jótállási igényével. A jótállási igény érvényesítésére nyitva álló határidő a Termék árának függvényében eltérő lehet,
  • 10.1.1. 10.000,- Ft-tól -100.000,- Ft-ig a jótállási idő 1 év;
  • 10.1.2. 100.000,- Ft-tól -250.000,- Ft-ig a jótállási idő 2 év;
  • 10.1.3. 250.000,- Ft felett pedig a jótállási idő 3 év.

  A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 • 10.2. Ha a Fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja a Termék átadásának a napja lesz.
 • 10.3. Abban az esetben, ha a jótállás hatálya alá tartozó Termék kijavításra szorul a jótállási időn belül, akkor a jótállás időtartama automatikusan meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztónak minősülő Vásárló a Terméket nem használhatta.
 • 10.4. Ugyanazon hiba miatt Vásárló kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
 • 10.5. Szolgáltató jogosult a jótállási jegyet, már elektronikusan is Fogyasztó részére bocsátani, legkésőbb a Termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon. Ebben az esetben Szolgáltató köteles feltüntetni a képviseletében eljáró személy elektronikus aláírást. Abban az esetben, ha nem elektronikus úton kerül sor a jótállási jegy átadására, akkor a papír alapú jótállási jegynek tartalmaznia kell a Szolgáltató bélyegző lenyomatát. illetve a képviseletében eljáró személy aláírását.
 • 10.6. Bizonyos esetekben a Szolgáltató köteles a tartós fogyasztási cikkek minősülő Termék cseréjére, ha pedig az nem lehetséges, akkor a vételár visszafizetésére. Ezek az esetek a következők:
  • 10.6.1. Ha a Termék első javítása során kiderül, hogy az nem javítható és a fogyasztónak minősülő Vásárló másképpen nem rendelkezik.
  • 10.6.2. Ha a jótállás időtartama alatt a Termék három javítás után ismételten meghibásodik és a fogyasztónak minősülő Vásárló másképpen nem rendelkezik, továbbá nem igényli a vételár leszállítását és javítást sem.
  • 10.6.3. Ha a Termék kijavítására az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.
 • 10.7. Szolgáltató köteles a cserére vagy visszafizetésre az igény közlésétől számított 8 napon belül sort keríteni.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

 • 11.1. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.17. pontban, a Szolgáltató meghatározásánál feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.
 • 11.2. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
 • 11.3. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
 • 11.4. A jelen ÁSZF-re, valamint az annak alapján létrejövő valamennyi jogviszonyra, így különösen a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződésre a magyar jogszabályok az irányadók. A Vásárló és a Szolgáltató bármely a jelen ÁSZF-ből eredő vitát elsősorban békés úton – Vásárló és Szolgáltató közötti egyezetés, illetve ennek sikertelensége esetén, amennyiben Vásárló Fogyasztónak minősül, békéltető testülethez fordulás útján – kísérel meg rendezni. A jogvita békés rendezésének sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

12. Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

 • 12.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvénytelenségét, és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

13. Vegyes rendelkezések

 • 13.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-et a Felhasználóknak az Oldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató az Oldalon legkésőbb a módosított ÁSZF hatálybalépése előtti tizedik (10.) napon közzéteszi. Az ÁSZF hatálybalépésekor a Felhasználónak kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a módosított ÁSZF-et elfogadja. Amennyiben a Felhasználó ehhez nem járul hozzá, úgy a továbbiakban nem tud az oldalon Szolgáltatásokat igénybe venni.
 • 13.2. Felhasználó részére segítséget jelen ÁSZF-fel összefüggésben a Szolgáltatónál a panaszkezelésért felelős, kijelölt személy nyújt az [email protected] e-mail címen keresztül.
 • 13.3. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a működési körén kívül eső okokból származó bármely késedelemért, nemteljesítésért vagy károsodásért, különös tekintettel a vis maior események okozta károkért, erőhatalom, háború, terrorizmus, zendülés, embargó, a polgári vagy katonai hatóságok intézkedései, tűz, árvíz, baleset, munkabeszüntetés vagy a szállítási eszközök, üzemanyag, energia, munkaerő hiánya, illetve az anyaghiány – miatt bekövetkező késedelemért, nemteljesítésért vagy károsodásért.
 • 13.4. Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 • 13.5. A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz.

2021. március 17