• Globális szállítás
 • Biztonságos fizetés
 • Szeretjük a kosárlabdát!

Panaszkezelés

Általános tudnivalók

Mielőtt feladjuk a rendelést vevőinknek, minden csomagot kinyitunk és megvizsgálunk, hogy a termékek kifogástalan állapotát garantálni tudjuk.A termékeidet gondosan becsomagolva dobozokba helyezzük, hogy biztosan sérülésmentesen és eredeti csomagolásban érkezzenek meg hozzád.

Kizárólag prémium minőségű termékeket forgalmazunk. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a rendelt termék szállítás közben megsérül, vagy esetleg gyári hibás. Az ilyen eseteket igyekszünk gyorsan, az elvárásaidnak megfelelően kezelni.

A vevők jogai

 • 1.1. Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztóval kötött szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 év elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Az 1 év elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 év elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 • 1.2. Vásárló – választása szerint – kérhet kicserélést, kivéve, ha ennek az igénynek teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • 1.3. Abban az esetben, ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor Szolgáltató köteles tájékoztatni Vásárlót a kijavítás, kicserélés teljesítésének várható időpontjáról. Az értesítés történhet elektronikus úton is.
 • 1.4. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Amennyiben Vásárló Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • 1.5. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Fontos

Az alábbi esetekben automatikusan elutasítjuk a panaszt:

 • A kérdéses termékhez nem csatolták a számlát vagy a panaszbejelentő lapot.
 • A panaszt nem azonnal a sérülés, vagy hiba felfedezését követően tették meg.
 • A termék sérülése nem megfelelő használatból ered (például kizárólag benti használatú cipő kinti viselése).
 1. A panaszbejelentő lap kitöltése és a termék visszaküldése

  A Panaszbejelnető lapot ITT találod.

  Kérjük, hogy a sérült vagy hibás terméket küldd el nekünk:
  Grosbasket Kft.
  1138 Budapest
  Váci út 140
  Magyarország

  A szállítási költségeket és a termék visszaküldését a vevő fizeti.

 2. A panasz befogadása vagy elutasítása

  Jogszabályi kötelezettségünk alapján a panasz bejelentésétől és/vagy a hibás termék visszaérkezésétől számított a 15 napon belül válaszolunk a panaszbejelentésre.

 3. A termék vizsgálata

  A beérkező terméket külsős szakértőink vizsgálják meg. A termék sérülése gyakran gondatlanságra, szállítás közben fellépő mechanikai károsodásra vagy használatra vezethető vissza.

  Negatív elbírálás esetén a visszaérkezett szakvélemény a vevő számára átadaásra kerül a vizsgálatra beérkezett termékkel együtt.

  Kedvező elbírálás esetén a vevő új terméket választhat. Amennyiben a választott termék drágább, mint az eredeti, a különbözetet vevőnek meg kell fizetnie. Igény esetén a termék árát 14 napon napon belül visszautaljuk a vásárló bankszámlájára.

Ha további kérdésed van, vedd fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal : Email: [email protected] Tel: +36 1 800 9756